Activiteiten Commissie

Wie zijn wij?

De Activiteiten Commissie (AC) van KV Eymerick is als volgt samengesteld:

Bart, Janneke, Teun

De Activiteiten Commissie verzorgt een groot aantal activiteiten voor de oudere jeugd en volwassenen.
Hierbij kun je denken aan: 8-tallentoernooi, weekendje Zeeland, dagje pretpark, filmavond.

De Activiteiten Commissie vergadert een aantal keren vooraf aan de activiteit.
Deze vergaderdata kun je terugvinden in de agenda

De Activiteiten Commissie kun je bereiken via: ac@kveymerick.nl.

Mededelingen