Bestuur

Wie zijn wij?

Het bestuur van KV Eymerick is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Pieter Meeuws 
Secretaris: Nicole van der Vorst
Penningmeester: Ruud v.d. Hove
Lid: Janneke Penning-Kessels
Lid: Hans van der Vorst

Het bestuur vergadert 1x per maand. De vergaderdata staan vermeld in de agenda.

Het bestuur kun je bereiken via het secretariaat:
telefoon: 040-2261770;
post: Kruisboomstraat 18, 5591 HV Heeze;
e-mail: secretariaat@kveymerick.nl

Mededelingen