Technische Commissie

Wie zijn wij?

De Technische Commissie (TC) van KV Eymerick is als volgt samengesteld:

Rob van Berkel, Ricky van Dam, Saskia Hugel, Nicole van der Vecht, Lieke van der Vorst, Pim v.d. Luitgaarden en Hans van der Vorst.

De Technische Commissie verzorgt alles rondom de trainingen en de wedstrijden.
De Technische Commissie vergadert regelmatig. De vergaderdata zijn te vinden in de agenda.
De Technische Commissie is te bereiken via tc@kveymerick.nl.

Mededelingen

Op dit moment zijn er geen mededelingen.