Korfbalkamp 2020

01 dec 2019

Op 12, 13 en 14  juni 2020 zullen weer op kamp gaan. Noteer deze datum alvast in je agenda. Overige informatie volgt te zijner tijd.
Ben erbij!

De Kampcommissie