• Korfbalvereniging Eymerick Heeze

 • AVG privacy beleid

  KV Eymerick hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
  KV Eymerick houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming (kinderen onder de 16 jaar via de ouders/verzorgers) als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Als KV Eymerick zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretariaat@kveymerick.nl

  Persoonsgegevens van leden worden door KV Eymerick verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde; aanmelden lidmaatschap;
  • Communicatie;
  • Innen contributie

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het lidmaatschap

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KV Eymerick de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Telefoon (vast en mobiel);
  • E-mail adres;
  • Geslacht;
  • Bankrekeningnummer

  Uw persoonsgegevens worden door KV Eymerick opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende het lidmaatschap en daarna alleen in de financiĆ«le administratie voor maximaal 7 jaar.