• Korfbalvereniging Eymerick Heeze

 • Disclaimer

  De informatie die op deze website terug te vinden is, is zuiver informatief bedoeld en onder voorbehoud van wijzigingen. KV Eymerick en haar bestuur accepteren geen enkele aansprakelijkheid over eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.
  Alle informatie op de website kan zonder opgave vooraf worden aangepast.

  Deze site is beslist niet bedoeld om iemand, in welke vorm dan ook, in een verkeerd daglicht te plaatsen. Indien iemand zich op welke wijze dan ook stoort aan enige uiting kan een bericht worden gezonden aan de beheerder van de site. De betreffende informatie wordt binnen 24 uur aangepast.

  Gegevens over leden, hun namen en/of mailgegevens worden gepubliceerd vanuit de Sportlink Ledenadministratie. Kaderleden van KV Eymerick zijn zich ervan bewust dat mailadressen via de website kunnen worden verspreid en gebruiken daarvoor bij voorkeur e-mailadressen van het kveymerick-domein. Eventuele correcties op ledengegevens kunnen worden gezonden aan de ledenadministratie van de vereniging.

  Competitiegegevens worden direct weergegeven vanuit de systemen van het KNKV en vallen onder de directe verantwoording van de korfbalbond. KV Eymerick is niet verantwoordelijk voor de juistheid van die competitiegegevens, maar zal verzoeken de gegevens aan te passen als deze onjuist blijken te zijn.

  Berichten die niet voldoen aan enige normen en waarden m.b.t. goed gedrag zoals die binnen de vereniging wordt nagestreefd, kunnen zonder opgave van enige redenen direct door de beheerder of het bestuur worden verwijderd.


  Bestuur KV Eymerick