• Op 12, 13 en 14  juni 2020 zullen weer op kamp gaan. Noteer deze datum alvast in je agenda. Overige informatie volgt te zijner tijd.
    Ben erbij!

    De Kampcommissie